• english
 • polski
 • Prelegent: Szymon Brandys

  Temat prezentacji: E4 - przyszłość platformy Eclipse

  Język: polski

  Szymon Brandys pracuje w IBM Polska od 2006. Jest komiterem w komponentach Eclipse Platform UI i Platform Core. Początkowo jako członek zespołu Platfrom UI był odpowiedzialny za usprawnienie mechanizmu obsługi błędów w platformie Eclipse.  Obecnie jest liderem technicznym zespołu odpowiedzialnego za rozwój Eclipse Platform Workspace tj. komponentów Team, CVS, Compare i Core Resources.

  Abstrakt: Eclipse E4 jest nazwa kodowa inkubatora dla kolejnej wersji Eclipse, czyli Eclipse 4.0. Podczas prezentacji zostaną przedstawione trendy i pomysły, które mogą mieć zastosowanie w kolejnej wersji platformy.

  Proidea